HOME - GALERIE - LINKY - KONTAKT - COPYRIGHT
Kompozice záběru

 

Když se tím zabýváte dýl, potom si začnete kompozici měnit podle svýho.
Ovšem vzhůru nohama to zase postavit nemůžete,
to by bylo trochu zoufalý.
A vyšlo by to špatně.
Josef Sudek

 

Ať už se chceš kompozičními pravidly řídit, nebo je úmyslně bořit a ignorovat, vždycky k tomu budeš potřebovat alespoň zběžné seznámení s těmi nejdůležitějšími. Tím seznámením myslím nejen že si o nich přečteš, ale i to, že si je vyzkoušíš.

Ještě před tím, než nahlédneme pod pokličku kompozice, připomeňme si základní kroky, které kompozici technicky předcházejí:

obsah fotografie, tedy nalezení hlavního objektu a určení podpůrných a rušivých prvků
dobré světlo, zvolené nebo ovlivněné, umožňující námět technicky zvládnout - a také - světlo v souladu s hlavním objektem
rám hlavního objektu - vyvážený a čistý
nápad, originálnost, jedinečnost - zkrátka srdce fotografie

Takže máš všechno tohle nějak promyšlené a potřebuješ hlavní objekt Tvého zájmu a jednotlivé obrazové prvky umístit na plochu snímku a vyvážit jejich vzájemné vztahy.

No a to je fotografická kompozice.

Začni úvahou, zda má Tvůj hlavní objekt směr pohledu (odborněji řečeno - zda je směrově orientovaný). Nauč se nacházet směr pohledu i u objektů, které se zdánlivě dívat nemohou (nemají oči). Kam se dívá láhev? No ve směru etikety! Kam strom? Ve směru napřažených větví. Kam jakýkoli dopravní prostředek? Ve směru jízdy. Kam voda?

Proč je dobré určit směr pohledu Tvého hlavního objektu? Protože potřebuje prostor. Následující dva obrázky jsou různé výřezy z téhož snímku. Nahradí sáhodlouhý komentář:


obr. 1

obr. 2

 

Pokud máš pocit, že mezi nimi není významného rozdílu, nevzdávej to a udělej si vlastní experiment s něčím (někým), kde je směr pohledu snáze identifikovatelný. Na jednom obrázku mu nechej prostor, na druhém mu pohled "uřízni" okrajem snímku.

Se směrem pohledu úzce souvisí myšlenkové těžiště objektu. U člověka je to tvář, ve tváři zase oči. U téměř neutrálních a symetrických objektů hraje často roli maličkost. Těžištěm se stává třeba nasvícená strana. Zavřené okno je symetrické a neutrální. Stačí otevřít jedno křídlo a stává se z něj myšlenkové těžiště objektu - zkrátka, přitahuje pozornost.

Myšlenkové těžiště objektu umísti do centra Tvé kompozice (raději zdůrazním, že centrum kompozice NENÍ totéž, co prostředek obrázku, i když se samozřejmě můžou vzájemně překrývat).

To, kam umístíš centrum své kompozice, napovídá směr pohledu Tvého hlavního objektu. K dalšímu upřesnění jeho pozice je nutno použít zejména estetické cítění a několik podpůrných kompozičních úvah.

Esteticky a výtvarně významnými jsou dva základní způsoby volby centra kompozice - volba symetrická a volba (jaké překvapení!) nesymetrická.

symetrická volba umisťuje objekt do středu myšlené plochy - dělí tedy myšlenou úsečku na dva stejné díly
nesymetrická volba dělí myšlenou úsečku tak, aby byl objektu poskytnut dostatečný prostor ve směru jeho pohledu - tady je nutno aktivovat smysl pro krásno a posouvat objektem tak, aby se Ti to líbilo
vzájemná kombinace obou dělení poskytuje další rozšíření kompozičních možností

Žádné dělení neupřednostňuj, vol takové dělení, které je v souladu s Tvým hlavním objektem - nebo - přesněji řečeno s Tvým vnímáním hlavního objektu.


obr. 3

obr. 4

 

 

 

Významné (dlouhé) linie objektu umístěné horizontálně působí klidným dojmem (stojatá hladina, horizont roviny). Pokud linie zešikmíš, dodáš do obrázku prvek dynamiky. V případě zešikmení je vhodné směřovat linie do rohů obrázku. Zešikmení zesiluje prostorový účinek linií - zvýrazňuje perspektivu, hloubku záběru.

Pokud máš umístěn hlavní objekt, sleduj, co se děje s jeho výraznými liniemi, případně liniemi podpůrných prvků obrazu. Snaž se je taktéž esteticky zakomponovat do celku, aby podpořily zamýšlený dojem, kterým má snímek působit. Pokud významné linie směřují do myšlenkového těžiště Tvého objektu (a tedy centra kompozice), významně umocníš centrální roli hlavního objektu a připoutáš k němu pozornost:


obr.5

 

Tyto stránky byly naposledy aktualizovány dne 29.04.2023

 

Jsi tady:  Home / Auditorium / O teorii / Kompozice