HOME - GALERIE - LINKY - KONTAKT - COPYRIGHT
3x16bit RGB

Doufám, že předcházející stránky Tě dostatečně přesvědčily o nutnosti práce v co největší bitové hloubce. Je tady ale jeden problém, který významně snižuje množství zastánců hloubky 3x16bit - totiž ještě stále není příliš mnoho grafických editorů, které by netrpěly při práci s 3x16bit RGB vážnými restrikcemi v počtu použitelných funkcí, řada z nich dokonce nepodporuje 3x16bit RGB vůbec.

Pokud stále váháš nad smysluplností práce v 16-ti bitové hloubce, zde je názorná ukázka nežádoucích efektů, které vznikají při práci v 8-mi bitové hloubce:


Zdrojový gradient

Na obrázku je obyčejný plynulý přechod, čili gradient, od tmavší šedi (110, 110, 110) do světlejší šedi (146, 146, 146). Pro kontrolu jeho plynulosti poslouží nejlépe histogram:


Histogram zdrojového gradientu

Histogram prozrazuje, že tento gradient obsahuje poněkud více obrazových bodů blízko okrajových hodnot šedi, než ve středních tónech. Hodnoty Mean a Median potvrzují, že rozdělení polotónů je téměř symetrické (číselné hodnoty blízké 127.5, čili střed mezi 0 a 255)

Můžeš si představit, že tento obrázek gradientu představuje záběr o nízkém kontrastu. Protože šedivé fotografie nebývají většinou žádoucí, provedeme se zdrojovým gradientem velmi jednoduchou operaci - zvýšíme jeho kontrast tak, aby obsahoval černou i bílou. Úplně stejnou operaci zvýšení kontrastu provedeme jednou s 16-ti bitovou verzí gradientu, podruhé s 8-mi bitovou verzí.

Zde je výsledek úpravy, provedené s 16-ti bitovou verzí gradientu:


Gradient 3x16bit po zvýšení kontrastu

Na jeho histogramu je vidět, že jsme dosáhli zamýšleného efektu a že náš obrázek teď obsahuje černou i bílou. Přes poměrně drastické zvýšení kontrastu si obrázek zachovává všechny potřebné polotóny pro dosažení plynulého přechodu. Jen roztřepení okraje histogramu signalizuje, že úprava nepatrně narušila plynulost gradientu:


Gradient 3x16bit po zvýšení kontrastu

A zde je výsledek stejné úpravy kontrastu, provedené s 8-mi bitovou verzí gradientu:


Gradient 3x8bit po zvýšení kontrastu

Histogram tohoto katastrofického výsledku potvrzuje totální rozpad tonality:


Gradient 3x8bit po zvýšení kontrastu

Výsledkem práce v 8-mi bitech je obrázek, připomínající spíše poskládaný papír, než plynulý přechod a histogram charakteru hřebene s vylámanými zuby. Jinými slovy, fotokatastrofa dotažená k dokonalosti...

 

Tyto stránky byly naposledy aktualizovány dne 29.04.2023

 

Jsi tady:  Home / Auditorium / Fotokomora / Digitální fotokomora / Adobe Photoshop / 3x16bit RGB