HOME - GALERIE - LINKY - KONTAKT - COPYRIGHT
Digitální fotokomora

 


Schema nejběžnějších prvků digitální fotokomory

Podstata digitální fotokomory je v práci s daty. Fotografie mají vlastně pouze virtuální charakter a až do okamžiku výstupu v papírové podobě jsou nehmatatelné a neviditelné bez poměrně komplikovaných pomůcek, které navíc pro svoji funkci vyžadují elektřinu.

Na levé straně schematu jsou potenciální datové zdroje, na pravé straně nejběžnější výstupy. Mírně podsvětlený střed znázorňuje zpracování obrazových dat - pomocí různých periferií znázorněných v horní části probíhá zpracování dat, která jsou dočasně nebo trvale ukládána na média znázorněná v dolní části schematu.

Je velmi důležité vědět předem, jaký bude výstup z pořizovaných dat, neboť už v okamžiku jejich záznamu je nutno respektovat některá kvalitativní pravidla. Pokud má být výstupem solidní tisk výstavního formátu, je nutno zaznamenat data v nejvyšší možné kvalitě. V případě webových miniatur o velikosti 600 pixelů už na kvalitě zdroje zdaleka tolik nezáleží.

Na následujících stránkách budeme předpokládat, že se snažíš o maximální kvalitu ve formě zdrojových souborů a jejich následné zpracování pro tisk fotografií výstavního formátu. Tento přístup má výhodu ve všestranné použitelnosti vzniklých dat. Nic Ti totiž nebrání z nich posléze vytvořit například webové miniatury. Opačný postup je už silně problematický - použít webové miniatury k výstavním tiskům - doufám, že Ti to zní hodně divně.

Na rozdíl od klasického procesu je mnohem snazší digitální data v některém kroku nenávratně ztratit. Proto je zvláštní kapitola věnována jejich ukládání a zálohování.

Ukázky zpracování a popsané postupy používají jako vzorový editor Adobe Photoshop verze CS6. Všechno, co je zmíněno, ovšem platí i pro práci v jakémkoli jiném fotografickém editoru.

Ještě jedna důležitá poznámka - vřele Ti doporučuji, pokud je to jenom trochu možné, používat originální jazyk u všech aplikací, tedy Angličtinu. Důvodů je více - pro spoustu věcí a operací ani české slovo neexistuje, takže se stejně používá to původní (procesor, skener, monitor, tablet, kliknutí, harddisk, cédéčko, vifina, noutbůk...), také se Ti bude mnohem lépe hledat řešení jakéhokoli problému na rozsáhlejším a serióznějším webu - a v neposlední řadě se vyhneš matoucím paskvilům, které vznikají neodborným překladem.

 

Tyto stránky byly naposledy aktualizovány dne 29.04.2023

 

Jsi tady:  Home / Auditorium / O technice / Fotokomora / Digitální fotokomora