HOME - GALERIE - LINKY - KONTAKT - COPYRIGHT
Základní postupy

V této kapitole najdeš základní postupy, kterými musí projít zpracovávaný materiál v klasické fotokomoře. Postupy jsou rozděleny na negativní a pozitivní proces. V závěru této kapitoly je přidáno několik receptů na osvědčené fotografické lázně.

V zásadě jsou možné dva přístupy k fotografickým lázním:

Nákup hotových lázní
Míchání vlastních lázní

Při nákupu hotových lázní bude Tvá práce jednodušší a pomůcek méně, ale kromě značně vyšší ceny nakupovaných lázní se připravuješ o možnost použití různých variant míchaných lázní.

Při vlastnoručním míchání lázní z jednotlivých chemikálií budeš potřebovat přesné váhy - ideální jsou technické laboratorní váhy, sehnatelné v bazaru, které mají přesnost 0,01g. Pak samozřejmě jednotlivé fotografické chemikálie. U chemikálií je jednou ze záludností vázaná krystalová voda. Krystalohydráty se neliší od bezvodých chemikálií ničím jiným, nežli obsahem vody. Tento fakt významně ovlivňuje jejich navážku, proto je nutno znát, jaká látka je v receptuře a jakou máš v reálu k dispozici. Korekční faktor vypočítáš z poměru molekulových hmotností.

Vlastnoruční míchání lázní se vyplatí zejména v případě, kdy jich nárazově nebo systematicky potřebuješ větší množství. Pokud čas od času vyvoláváš jeden film, je jednodušší vystačit s hotovými lázněmi.

 

Negativní proces

Připravíš tři vývojnice s odpovídajícími lázněmi - negativní vývojkou, přerušovací lázní a ustalovačem. Pro drtivou většinu účelů se mi osvědčila negativní vývojka Ilford ID11 v ředění 1:1. Jednou z výhod je, že ředěnou vývojku ihned po použití vyliješ a každý film je tedy vyvolán stejně. Přerušovací lázeň je vlastně velmi slabý roztok kyseliny octové. Ustalovač je klasický kyselý ustalovač. Rychloustalovač není vhodný, protože částečně rozpouští i vyvolané stříbro, čímž mírně narušuje obraz.

Zejména vývojka musí mít přesnou teplotu, většinou 20°C. Ani u ostatních lázní není vhodné, aby jejich teplota příliš kolísala, například díky studeném ustalovači málo ustálený film se může časem částečně znehodnotit.

Za naprosté tmy naviň film do spirální cívky vývojnice. Tato operace vyžaduje cvik - nejlépe za světla s prošlým filmem. Cívka musí být dokonale suchá, jinak se film bude zadrhávat. Suché a čisté musí být i Tvoje ruce. Zúžený začátek filmu kolmo odstřihni a šikmo sestříhni vzniklé ostré rohy, aby začátek filmu hladčeji procházel spirálou vývojnice.

Cívku s navinutým filmem ponoř do vývojnice s vývojkou a odstartuj stopky nebo minutky. Po ponoření s vývojnicí několikrát klepni o stůl, aby se z filmu uvolnily případné bublinky. První minutu intenzivně míchej, poté stačí jednou za minutu krátce ale intenzivně promíchat obsah vývojnice.

Po uplynutí vyvolávací doby vytáhni cívku s filmem, nechej krátce okapat a ponoř do tanku s přerušovací lázní. Zde stačí minuta za intenzivního míchání.

Poslední lázeň v řadě je kyselý ustalovač. Je důležité i zde dodržet čas a míchání v minutových intervalech. Pokud není ustalovač právě čerstvý, můžeš stanovit dobu ustalování (která se s postupným vyčerpáváním lázně prodlužuje) tak, že za plného světla ustálíš ústřižek filmu (třeba ten, co trčí z kazety) a čas, potřebný k vymizení mléčného zabarvení filmu, vynásobíš dvěma.

Film je po ustálení nutno řádně vyprat, nejméně půl hodiny v tekoucí vodě, zbytky ustalovače v emulzi by jej časem znehodnotily.

Poslední mokrou operací před sušením je minutové ponoření do lázně fotografického smáčedla (Ilfotol), které urychlí schnutí filmu a zabrání tvorbě kapek, které by po uschnutí vytvořily obtížně čistitelné skvrny.

Sušení filmu prováděj v bezprašném prostoru, kde není průvan a kde se po dobu sušení nebude nikdo a nic pohybovat. Suchý film co nejdříve nastříhej do určených obálek. Jeho smotávání do ruliček je barbarství.

Důležité je zbytečně neexperimentovat a zachovávat pokaždé stejné podmínky vyvolávacího procesu. Tedy stejnou teplotu měřenou stejným teploměrem, stejné doby v jednotlivých lázních se stejným mícháním, stejné lázně a vývojnice. To se samozřejmě týká i filmu, jeho značky, citlivosti a exponování. Vyhýbej se prošlým materiálům jakéhokoli druhu, při jejich použití nebudeš vědět, co je špatně.


Film připravený k navinutí do spirální vývojnice.

 

Pozitivní proces

Příprava pozitivního procesu je obdobná - také potřebuješ tři lázně, tentokrát v miskách. Pokud si mícháš pozitivní vývojku vlastnoručně, je velkou výhodou, že můžeš namíchat tři vývojky s různou gradací - měkkou, normální a tvrdou - tím nahradíš nutnost mít od každého formátu fotopapíru různé gradace. Přerušovací lázeň a ustalovač jsou totožné s negativním procesem.

Do zvětšováku založ film a proveď expoziční zkoušku na proužku fotopapíru. Expozice je vhodné odstupňovat po 1Ev, tedy například 2s - 4s - 8s - 16s. Naexponovanou zkoušku vyvolej stejně, jako finální fotografii. Papírem ve vývojce neustále pohybuj, ze začátku je lepší papír udržovat emulzí dolů, až když se začne objevovat obrázek, papír otoč emulzí nahoru.

Po uplynutí vyvolávací doby nechej papír okapat a ponoř jej do přerušovací lázně. Po přibližně dvou minutách může papír putovat do ustalovače.

Správnou expozici je vhodné hodnotit až po ustálení a nejlépe na denním světle.

Kromě expozice je nutno rozhodnout i o kontrastu výsledné fotografie. Pokud je mdlá, použij buď kontrastnější vývojku, nebo papír.

Hotové fotografie je opět nutno vyprat v tekoucí vodě, aby časem nedošlo k jejich žloutnutí.

Leštění je proces problematický, není divu, že se mnoho fotografů tomuto kroku vyhýbá a používá různé alternativní metody (RC papíry, napínání...). Nutno ale konstatovat, že nejkrásnější černou a nejdokonalejší brilanci mají leštěné fotografie.

Prvotním předpokladem úspěšného leštění je čistota a kvalita použitých leštících plechů. Jejich povrch nesmí být poškrábán ani pokryt skvrnami nejrůznějších barev. Je vhodné plechy občas přeleštit leštící pastou, která zároveň zanechá nepatrný film, který brání přilepování fotek.

Fotky pokládej na plech přímo z vody, nikdy ne v nějakém polosuchém stavu, zabráníš tak vzniku matných skvrn. Každou fotku pokládej postupně, od jedné strany k druhé. Válečkem pak pečlivě vytlač jakékoli zbytky vzduchu a vody mezi emulzí a leštícím plechem.

Před vložením leštícího plechu musí být leštička dokonale rozehřátá. Pokud hřeje nerovnoměrně, můžeš se s úspěchem předem rozloučit. Podle charakteristického praskání fotek, které se po vyleštění samy odlepí od plechu, poznáš závěrečnou fázi leštění. Příliš ale nespěchej, při předčasném odklopení přídržných plátýnek by mohlo dojít k poškození fotografií.

 

Receptury

Voda, zejména na zásobní roztok negativní vývojky, by měla být destilovaná nebo demineralizovaná. Pokud použiješ vodu z vodovodu, přidej na každý litr cca 2g hexametafosforečnanu sodného. Je nanejvýš vhodné vodu alespoň povařit a přefiltrovat (varem se vyloučí usazenina solí).

Všeobecně platí, že by se roztoky vývojek měly namíchat nejméně 12 hodin před použitím (netýká se ředění) a nechat odstát.

 

Negativní vývojka Ilford ID11 (velmi podobná na Kodak D76) - zásobní roztok:

Chemikálie: Množství:
Destilovaná voda ohřátá na 40°C cca 750ml
Metol 3g
Siřičitan sodn bezvodý 100g
Hydrochinon 5g
Tetraboritan sodný dekahydrát (borax) 2g
Po rozpuštění destilovaná voda do 1000ml

Ve vzduchotěsné lahvi z tmavého skla vydrží zásobní roztok šest měsíců. Těsně před použitím se ředí 1:1, takže na přípravu 500ml lázně použiješ 250ml zásobního roztoku a 250ml destilované vody. Lázeň vytemperuj na 20°C. Vyvolávací čas závisí na typu filmu a pohybuje se nejčastěji kolem 10-15min. Například Ilford DELTA 100 má vyvolávací dobu 11min, Ilford DELTA 400 14min.

Často najdeš zmínku, že ID11 a D76 jsou stejné. Není to tak úplně pravda, původní receptury se liší v množství metolu (ID11 3g, kdežto D76 2g). Navíc později vznikly různé varianty těchto klasických vývojek. Staří praktikové ovšem tvrdí, že originální receptura ID11 (zde uvedená) poskytovala vždy nejlepší výsledky.

 

Pozitivní vývojka měkké gradace:

Chemikálie: Množství:
Voda ohřátá na 40°C cca 750ml
Metol 4g
Siřičitan sodný bezvodý 25g
Uhličitan sodný bezvodý 30g
Bromid draselný 1g
Po rozpuštění voda do 1000ml

 

Pozitivní vývojka normální gradace:

Chemikálie: Množství:
Voda ohřátá na 40°C cca 750ml
Metol 2g
Siřičitan sodný bezvodý 30g
Hydrochinon 6g
Uhličitan sodný bezvodý 35g
Bromid draselný 0,5g
Po rozpuštění voda do 1000ml

 

Pozitivní vývojka tvrdé gradace:

Chemikálie: Množství:
Voda ohřátá na 40°C cca 750ml
Metol 1g
Siřičitan sodný bezvodý 40g
Hydrochinon 12g
Uhličitan sodný bezvodý 45g
Bromid draselný 5g
Po rozpuštění voda do 1000ml

Vyvolávací časy v těchto pozitivních vývojkách se pohybují kolem 2min při 20°C. Příliš krátce vyvolané pozitivy mají "mělké" šedivé stíny, naopak - dlouhým vyvoláváním může pozitiv získat nevzhledný žlutohnědý závoj.

 

Přerušovací lázeň:

Chemikálie: Množství:
Ledová kyselina octová 10-15ml
Voda 1000ml

V nouzi lze použít místo přerušovací lázně čistou vodu, vyvolávací čas pak ale není přesný, může dojít k mírnému (barevnému) závojování filmu a ustalovač se rychleji opotřebovává a hnědne. Kyselinu octovou lze nahradit 15g kyseliny citronové.

 

Kyselý univerzální ustalovač:

Chemikálie: Množství:
Voda cca 40°C 750ml
Thiosíran sodný pentahydrát 250g
Pyrosiřičitan draselný 25g
Voda do 1000ml

Ustalovací čas v čerstvé lázni je 5min pro papíry a 10min pro filmy, s postupným vyčerpáváním lázně (tedy už po zhruba pátém filmu) se časy prodlužují. Pyrosiřičitan (=dvojsiřičitan) draselný lze nahradit 21g pyrosiřičitanu sodného.

 

Tyto stránky byly naposledy aktualizovány dne 05.04.2021

 

Jsi tady:  Home / Auditorium / Fotokomora / Klasická fotokomora / Základní postupy