HOME - GALERIE - LINKY - KONTAKT - COPYRIGHT
Základní vybavení

Základní vybavení klasické fotokomory:

bytelný stůl se světlotěsnými šuplíky
červené nebo zelené světlo
vývojnice (tanky) pro vyvolávání negativů
laboratorní nádobí pro míchání lázní
zvětšovák
spínací hodiny
sada misek co největší velikosti
nerezové pinzety
rtuťový teploměr
minutky nebo stopky
fotografická leštička
odměrka
nůžky
šňůra a kolíčky na prádlo
nálevky
vzduchotěsně uzavíratelné litrové lahve z tmavého skla

Stůl je základ fotokomory. Jeho bytelnost zabraňuje rozhýbání fotografií při osvitech pod zvětšovákem a světlotěsné šuplíky šetří námahu se stálým rozbalováním a opětovným balením fotopapírů. Musí být dostatečně velký a se snadno udržovatelným povrchem.

Barevné světlo je pouze pro pozitivní proces, negativy vyvolávej za úplné tmy. Pokud není světlo a jeho barva přímo určeno pro fotokomoru, prověř si kouskem fotopapíru, zda je světlo bezpečné. Nechej papír cca 20cm od světla nejméně po 2min a papír vyvolej. Nesmí jevit známky expozice (šednutí). Červené světlo zdánlivě zvyšuje kontrast vyvolávaných pozitivů, časem se snadno naučíš odhadovat reálný vzhled fotografií bez jejich kontroly při plném světle.

Vývojnice na negativy je vhodné mít tři - na vývojku, přerušovač a ustalovač. Vývojnice označ a používej vždy na stejnou lázeň. Jednak se vyhneš nemilým překvapením, ale také je výhodnější přenášet cívky s filmy mezi jednotlivými lázněmi, než lázně nalévat a vylévat.

Všechny lázně míchej v čistých nádobách, nejlépe se osvědčily klasické laboratorní kádinky z tenkostěnného skla. Jakákoli nečistota je v nich dobře vidět a navíc se dají lázně poměrně rychle ochladit nebo ohřát.

Zvětšovák musí mít dobrý kondenzorový systém s vloženou rozptylnou vložkou z leptaného skla - tím je zabezpečena stálá intenzita světla přes celý formát negativu. Neméně důležitý je systém vedení filmu, který musí zabezpečit jeho dokonalou rovinnost, zabránit poškrábání filmu a nesmí tvořit nechvalně známé Newtonovy kroužky. Nejlépe se osvědčil systém vedení filmu s prázdným rámečkem o formátu negativu. V neposlední řadě je důležitý kvalitní zvětšovací objektiv.

Ke zvětšováku nedílně patří spínací hodiny, pomocí kterých nastavíš přesně expoziční čas. Kvalitní hodiny jdou nastavit v rozsahu 0,5s až několik minut a mají kromě časové stupnice i stupnici v Ev.

Sada nejméně tří fotografických misek o velikosti největšího formátu pozitivu spolu s nerezovými pinzetami (pro každou lázeň jedna) pro vývojku, přerušovací lázeň a ustalovač.

Rtuťový laboratorní teploměr je důležitý pro kontrolu teploty lázní zejména v negativním procesu. Odchylka o více než jeden stupeň už může způsobit nežádoucí převyvolání nebo nedovyvolání filmu.

Minutky nebo stopky slouží k odměřování důležitých časů, je vhodné, aby na nich šel spolehlivě odměřovat čas i v úplné tmě.

Fotografická leštička je elektricky ohřívané zařízení na tepelné leštění fotografií po jejich finálním vyprání. Fotografický papír musí být samozřejmě pro leštění vhodný.

Kalibrovaná odměrka umožňuje přesné míchání a ředění lázní.

Nůžky by měly být ostré, nerezové a čisté, pamatuj, že s nimi budeš stříhat ještě nevyvolaný film a to v úplné tmě.

Šňůra s kolíčky je nutná k sušení filmů. Jeden nebo dva kolíčky vždy použij i na dolní část sušeného filmu jako zátěž, aby se nekroutil.

Nálevky jsou praktické při slévání lázní z vývojnic a misek zpět do zásobních lahví.

Jelikož většina lázní je určena pro opakované použití, jsou zásobní lahve z tmavého skla nepostradatelnou pomůckou. Musí být vzduchotěsně uzavíratelné a nezapomeň každou pečlivě označit. Není nic horšího, než záměna lázní. Pokud naexponovaný film nejdříve ustálíš a pak vyvoláš, je o fotokatastrofu postaráno.

 

 

Tyto stránky byly naposledy aktualizovány dne 29.04.2023

 

Jsi tady:  Home / Auditorium / Fotokomora / Klasická fotokomora / Základní vybavení